Слушајте WERADIO и на:

Google Podcasts
TuneIn Podcasts
Stitcher
Radio Public Podcasts
Castbox Podcasts
iHeartRadio Podcasts

ТРАНСКРИПТ НА ЕПИЗОДАТА

АНАМАРИЈА СТОЈАНОВА

Добредојдовте во ново издание на радио поткастот на Weradio,  поткаст на Националната платформа за женско претприемништво. Една млада девојка со својот иновативен приод за он лајн пет шоп „ХЕПИ ТЕИЛС“ ќе биде во фокусот на нaшата денешна приказна. Јас сум Фиљана Кокa, а моја гостинка е Анамарија Стојанова. Таа  е сопственичка на оваа онлајн продавница за миленичиња и секој од купувачите може во секое време од денот да си нарача уникатни парчиња облека. Брзиот начин на живот и големата зафатеност на луѓето со секојдневни обврски се меѓу причините на оваа млада девојка за отворање  сопствен бизнис.

Г-ЦЕ АНАМАРИЈА КАКО ДОЈДОВТЕ ДО ОВАА ИНТЕРЕСНА ИДЕЈА ЗА ОТВОРАЊЕ ОН ЛАЈН ПЕТ ШОП?

Анамарија: Пред се ви благодарам за поканата, чест и задоволство е да се биде ваш гостин. Уште како многу мала сонував за тоа дека еден ден ќе имам свој бизнис и ќе бидам успешен што би се рекло народски “сам свој газда”. Со текот на годините како растев, така се повеќе растеше и мојата желба за тоа но и моите идеи. Постојано размислував каде највеќе би се пронашла и што е тоа што мене би ме исполнило. Од мала сум голем љубител на животните, па затоа минатата година конечно си ја остварив желбата да бидам сопственик на едно прекрасно мало кученце, па оттука и идејата за отварање на сопствен бутик за миленици.

СЕ СУДРУВАВАВТЕ ЛИ СО ПРЕДРАСУДИ ДЕКА СТЕ ЖЕНА КОЈА ВОДИ САМОСТОЕН БИЗНИС?

Анамарија: Како жена која води самостоен бизнис, сигурно се судрувам со предрасуди и предизвици, кои се поврзани со стереотипите и очекувањата што опкружуваат жените во претприемништвото. Се случува да се поставуваат прашања за компетентноста, авторитетот и способноста да се управува со бизнис.Важно е да се издигам над таквите предизвици и да ги покажам своите способности и резултатите на мојот труд. Преку успешното водење на бизнисот, можам да допринесам за менување на стереотипите и да ја поддржам и воведувам рамноправност во бизнисската средина. Исто така, важно е да се создава заедничка свест за важноста на рамноправноста и прифаќањето на различностите во секој аспект на општеството.

ИМАТЕ ЛИ ПОТЕШКОТИИ ВО КОМУНИКАЦИЈАТА СО ДОБАВУВАЧИТЕ И ДРУГИТЕ ПРОДАВАЧИ ПА И КЛИЕНТИТЕ ИМАЈЌИ ПРДВИД ДЕКА СЕ РАБОТИ ЗА ОН ЛАЈН ПРОДАВНИЦА?

Анамарија: Комуникацијата во онлајн продавницата често може да биде предизвик, бидејќи се одвива преку електронски канали. Некои од потешкотии што може да се појават вклучуваат: Јасност на пораките: Затоа што комуникацијата се одвива писмено, важно е да бидат јасни и прецизни во изразувањето на пораките. Ова помага во избегнувањето на непоразбирателства. Одговорност: Некогаш може да се појават проблеми со невнимателни или неодговорни продавачи или клиенти. Важно е да се одговори со професионализам и во согласност со правилата на бизнис. Проблеми со испорака: Во онлајн продавницата, испораката на производите игра критична улога. Несоодветна комуникација за статусот на порачката или проблеми со испораката може да предизвикаат негативни искуства кај клиентите. Проблеми со враќање на производите: Враќањето на производите може да предизвика потешкотии, особено ако не е јасно дефинирана политиката за враќање. Комуникацијата треба да биде отворена и разбирлива за клиентите. Сепак, со правилно управување и примена на ефикасни комуникациски стратегии, може да се надминат потешкотиите и да се изгради позитивна и продуктивна врска со клиентите, продавачите и другите деловни партнери.

СМЕТАТЕ ЛИ ДЕКА МЛАДИТЕ ЛУЃЕ ВО ЗЕМЈАВА ИМААТ МОЖНОСТИ ЗА ОТВОРАЊЕ НА СВОИ БИЗНИСИ?

Анамарија: Можности за отварање на свои бизниси за младите луѓе во земјава зависат од неколку фактори, вклучувајќи го економскиот контекст, образованието, поддршката за предприемништво и општите услови за развој на бизнис. Во многу земји, вклучувајќи и Македонија, има и предизвици и можност за младите предприемачи. Некои аспекти кои можат да влијаат вклучуваат: Економски контекст, образование и вештини, поддршка за предприемништво, технолошки напредок, позитивна предприемничка култура.Сепак, иако има предизвици, се смета дека младите луѓе имаат можности за отварање на свои бизниси ако се поддржани со соодветни ресурси, образование и систем за поддршка.

ДАЛИ Е ДОВОЛНО ПРОФИТАБИЛЕН ОВОЈ БИЗНИС?

Анамарија: Профитабилността на онлајн пет-шоп зависи од многу фактори, вклучувајќи ја целната пазарна група, конкуренцијата, ефикасноста на операциите и маркетингот, како и управувањето со трошоците. Одредувањето на доволната профитабилност може да биде комплексен процес.Некои аспекти кои може да влијаат на профитабилността на онлајн пет-шоп вклучуваат: Целна пазарна група- да се идентификуваат и да се привлечат правилните клиенти може значително да влијае на профитабилността, Разбирањето на потребите на вашата целна аудиенција и понудата на релевантни производи може да создаде лоялност и повеќе продажби. Ефикасен лагер и дистрибуција- управувањето со запасите и ефикасната дистрибуција може да сведе до минимум трошоците и подобри оперативната ефикасност. Е-маркетинг – квалитетната онлајн промоција и маркетинг се од суштинско значење. Добрата видливост на интернет и ефикасната реклама можат да доведат до зголемена посета и продажби. Конкурентност на цените – конкурентноста на цените е важен аспект во онлајн трговијата. Правилно претставување и одлични понуди можат да влијаат на привлекувањето на клиенти. Купување со еден клик – олеснување на процесот за купување и структурирање на веб-страницата може да придонесе за зголемена конверзија и повторување на продажбите. Со добро управување и планирање, онлајн пет-шоп може да биде профитабилен бизнис. Потребно е да се следи пазарот, да се иновира и да се одговара на потребите на клиентите за да се подобри и задржи профитабилността.

НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО, МЕЃУДРУГОТО, ГИ ОПФАЌА АКТИВНИТЕ ЖЕНСКИ ПРЕТПРИЕМАЧИ И ГО ПОТТИКУВА РАЗВОЈОТ НА ЖЕНСКОТО ПРЕТПРИЕМНИШТВО. КАКВО Е ЗНАЧЕЊЕТО ОД ВМРЕЖУВАЊЕТО ВО ВАКВИ ЖЕНСКИ ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ЖЕНИТЕ КОИ ВЕЌЕ ИМААТ СВОИ БИЗНИСИ, НО И ЗА ОНИЕ ШТО СЕГА ПОЧНУВААТ ИЛИ САКААТ ДА ПОЧНАТ?

Анамарија: Националната платформа за женско претприемништво играе значајна улога во вмрежувањето и поддршката на жените во претприемништвото. За жените кои веќе имаат свои бизниси, вмрежувањето преку оваа платформа може да овозможи размена на искуства, наставок на учењето и наоѓање на нови партнерства. Исто така, може да ги поврзе со ресурси и можност за ширење на нивните бизниси. За жените кои сега почнуваат или сакаат да почнат свои бизниси, вмрежувањето преку оваа иницијатива може да биде клучно. Тие можат да добијат менторство и поддршка од искусни претприемачки личности, да имаат пристап до обуки и ресурси, како и можност за изградба на врски со други жени во истиот сектор. Вмрежувањето создава заедница каде што жените можат да споделуваат свои идеи, проблеми и успеси, што може да им помогне во изградбата и растот на нивните бизниси.

КАКО ЖЕНА КОЈА ОСТВАРИЛА БИЗНИС КАКО ОНЛАЈН ПЕТ ШОП ШТО ЌЕ ИМ ПОРАЧАТЕ НА ДРУГИТЕ ЖЕНИ?

Анамарија: Како успешна претприемачка во областа на онлајн пет шоп, би сакала да ја инспирирам и поддржам другите жени кои се заинтересирани за започнување на свои бизниси. Најбитно е да верувате во себе. Нема граници на она што можете да постигнете. Имајте доверба во своите способности и идеи. Истражувајте го пазарот. Креирајте уникатен бренд – издвојте се од конкуренцијата со креирање на уникатен и привлечен бренд кој ќе ги привлече клиентите. Поставете високи стандарди за квалитет: Одберете квалитетни производи и услуги што ќе ги задоволат потребите на вашите клиенти. Инвестирајте во маркетинг, во денешно време маркетинг е се. Креирајте ефективна маркетинг стратегија за да го промовирате вашиот бизнис онлајн и да го достигнете вашиот целен пазар. И најважно од се не се предавајте: Претприемништвото е исполнето со предизвици, но не се предавајте. Преборете ги предизвиците со постојаност и детерминираност.

АВТОР ФИЉАНА КОКА

За гостинката

Прашана за тоа која е нејзината порака, како успешна жена, до сите девојки и жени во Македонија, Стојанова  вели: „Имајте доверба во своите способности и идеи. Истражувајте го пазарот. Креирајте уникатен бренд…

https://www.instagram.com/happy_tails_boutique.mk/?igshid=NzZlODBkYWE4Ng%3D%3D